Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bắp cải xanh

45.000 VNĐ 40.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bắp chuối non 250g

15.000 VNĐ 10.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bắp hạt

24.400 VNĐ 20.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bắp non 200g

12.000 VNĐ 10.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bắp nụ

82.000 VNĐ 78.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bông atiso

300.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bông bí

45.000 VNĐ 40.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bông cải trắng

60.000 VNĐ 55.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bông điên điển

38.000 VNĐ 35.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Bông hẹ

75.000 VNĐ 70.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Cà chua chery

26.000 VNĐ 24.000 VNĐ
Giảm giá!

Thực phẩm nông sản

Cà chua Đà Lạt

26.000 VNĐ 24.000 VNĐ